Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi(ETYS), Alpdata&TemaSoft Group